Судоустрій та судочинство Австрії

Згідно Конституції Австрії (стаття 82), функція здійснення судочинства перебуває цілком у сфері компетенції федерації, лише адміністративні спори вирішуються як на федеративному рівні, так і на рівні земель. Це відрізняє Австрію, як федеративну державу, від, наприклад, США чи ФРН. Австрійські суди компетентні у розгляді таких категорій справ: цивільні, кримінальні, трудові, спори щодо виконавчих проваджень, банкрутство та ін. Також до обов’язків судової гілки влади належить ведення земельного реєстру та реєстру компаній. Конституція також передбачає роль населення у здійсненні правосуддя. Присяжні засідателі та журі залучаються до розгляду кримінальних справ, якщо підсудному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі більше п’яти років або у випадку розгляду справ про політичні злочини, такі як пропаганда націонал-соціалізму.

pixabay

pixabay

До загальних судів належать:

  • районні суди (близько 116, їх число часто змінюється) ( нім. Bezirksgerichte),
  • регіональні суди (20) (нім. Landesgerichte),
  • вищі регіональні суди (4) (нім. Oberlandesgerichte)
  • та Верховний Суд ( нім. Oberster Gerichtshof).

Така система визначена законом про судоустрій (Gerichtsorganisationsgesetz). Районні суди розглядають цивільні спори, ціна позову у яких не перевищує 15.000 євро, та інші категорії справ (сімейні та житлові спори) за участі одного судді. Також вони уповноважені розглядати кримінальні справи з максимально можливим терміном ув’язнення підсудного до одного року. Регіональні суди (суди першої інстанції) відповідальні за розгляд всіх інших категорій справ, що не належать до компетенції районного суду, у якості суду першої інстанції. Щодо рішень районних судів вони виступають апеляційною інстанцією. Вищі регіональні суди (сyди апеляційної інстанції) переглядають рішення регіональних судів.

pixabay

pixabay

Верховний Суд разом з Конституційним та Адміністративним загалом іменуються як “Вищі суди”.

Верховний Суд є останньою доступною в межах країни інстанцією для цивільних і кримінальних справ (стаття 92 Конституції). Федеральний закон про Верховний Суд від 19.06.1968 регулює діяльність цього Суду. Окрім функцій забезпечення правової визначеності та забезпечення однорідності правозастосовної практики, Верховний Суд також висловлює свої зауваження до проектів законів. Членами Верховного Суду є голова Суду, два заступники, 18 голів палат та 52 судді. Розгляд справ відбувається палатами, які складаються з чотирьох суддів, один з яких є доповідачем у конкретній справі, та голови палати. B окремих випадках розгляд відбувається у звуженій палаті, яка складається з трьох осіб, чи у розширеній палаті із одинадцяти осіб. Правові позиції, висловлені розширеною палатою, є обов’язковими для Верховного Суду і можуть бути змінені лише наступною розширеною палатою.

Лише “важливі” цивільні справи можуть бути адресовані Верховному Суду, їх розглядають 10 палат. Щодо кримінальних (шість палат), то Верховний Суд буде виступати апеляційною інстанцією, якщо скаржник клопочe про повний перегляд рішення регіонального суду через помилки у застосуванні норм матеріального чи процесуального права; якщо ж апеляційна скарга стосується перегляду вироку лише в частині цивільного позову чи суворості вироку, то компетентними будуть вищі регіональні суди. Таким чином, у кримінальних справах є лише дві інстанції для перегляду вироку. Верховний Суд є також вищою дисциплінарною інстанцією для суддів, а також дисциплінарною інстанцією для нотаріусів та адвокатів.

pixabay

pixabay

Окремо слід згадати, що вищий регіональний суд Відня виконує роль суду з розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства. Розгляд таких справ проходить за участі двох професійних суддів та двох експертів, які виступають у ролі присяжних засідателів та номіновані Торговою палатою Австрії та Федеральною палатою праці. Апеляційний розгляд на його рішення відбувається за участі спеціально створеної палати в межах Верховного суду. Розгляд справ цієї палати проходить за участі трьох суддів та 2 присяжних засідателів-експертів. Остання з 18 палат Верховного Суду компетентна у розгляді питань пов’язаних з комерційним арбітражем, а саме призначення арбітрів чи розгляд скарг на рішення арбітражних судів.

Рішення Верховного Суду публікуються на загальнодоступних та безкоштовних інтернет-ресурсах. Цікавим є той факт, що публікується не просто текст рішення, але й окремо для наочності та зручності правова позиція, підсумок справи, висловлена у стислій формі. Тому практики, як правило, обмежуються саме цим висновком при правозастосуванні.

Cьогодні близько 2 тис. професійних суддів виконують свої функції. При цьому ґендерна рівність вже була досягнута: близько 50% професійних суддів жіночої статі. Поряд з ними до деяких категорій справ (трудові та справи щодо соціального забезпечення) залучаються присяжні засідателі, які не потребують спеціальної юридичної підготовки та працюють на волонтерських засадах, та журі.

pixabay

pixabay

Особа, яка бажає стати професійним суддею, подає свою заявку на вакантну позицію кандидата в судді. До заявників висуваються такі вимоги: завершена університетська юридична освіта, громадянство Австрії, задовільний стан здоров’я, наявність необхідних професійних та соціальних навичок та щонайменше п’ять місяців практики в суді. Про наявність вакантних місць кандидатів повідомляє голова вищого регіонального суду. Після розгляду заяви голова вищого регіонального суду звертається з поданням до Міністра юстиції, який вже призначає особу на позицію кандидата в судді. При цьому Міністр не зв’язаний цією пропозицією і може її відхилити. Після цього починається чотирьохрічний строк, під час якого кандидат в судді допускаються до підготовчої служби для того, щоб стати професійними суддями. Підготовча служба кандидата в судді проходить у районному та регіональному судах, прокуратурі, закладі позбавлення волі, y нотаріуса чи адвоката, y закладі реабілітації ув’язнених чи закладі реабілітації жертв злочинів. Наприкінці цього строку відбуваються письмові та усні екзамени кандидата перед вищим регіональним судом. Повторно складати іспит можна тільки ще один раз.

pixabay

pixabay

Після успішних випробувань кандидат може подати заявку та заповнити вакантне місце у тому чи іншому суді вже у якості професійного судді на безстроковий термін. Комісії персоналу при регіональних, вищих регіональних та Верховному Суді подають списки з кандидатами на призначення. Повноваження на призначення професійного судді формально належать Федеральному Президенту, але він делегує це повноваження у більшості випадків Міністру юстиції. Вибір на користь того чи іншого кандидата має відбуватися на основі кваліфікацій кандидатів; у випадку рівності закон надає перевагу жінкам, а в інших випадках — старшим кандидатам. Пенсійний вік судді – 65 років.

Завантаженість судової системи справами можна вважати значною. Так, кожного року відбувається близько 3,5 млн. судових засідань, при цьому 3 млн. припадає на районні суди, в той час як на Верховний Суд лише 10 тис. При цьому слід відзначити, що правосуддя здійснюється доволі швидко. Для прикладу можна навести категорію цивільних справ, 3/4 з яких вирішуються протягом кількох тижнів. У цю групу входять “прості” справи, які не потребують виклику сторін на судовий розгляд. Інші категорії справ, де у сторін суперечні правові позиції та доведення яких вимагає судового розгляду, потребують y середньому шість місяців, а у випадку з апеляцією — 13. Лише менше 3% справ затягуються на трьохрічний період.

Швидкості вирішення судових спорів сприяють інформаційні технології. IT-сітка та допоміжні програми пронизують усі сфери юриспруденції. За допомогою сучасних технологій суди, прокуратури, установи виконання покарань, юридичні фірми взаємодіють між собою через Федеральний обчислювальний центр (BRZ). Законодавство, рішення судів, судові аукціони, земельний реєстр, реєстр компаній, офіційні документи компаній (баланс, статут), списки медіаторів, експертів, перекладачів, арбітражних керуючих, центральний реєстр місць реєстрації осіб та ін. є доступними в електронному форматі. Наприклад, позов, відзив на позов, клопотання подаються адвокатом напряму у компетентний суд прямо із свого робочого комп’ютера; у такому ж електронному режимі виносяться рішення у “простих” справах. Австрія є активним членом програми e-Justice, яка була запропонована Єврокомісією для допомоги громадянам та організаціям ЄС.

pixabay

pixabay

У земельному реєстрі міститься інформація про власників та їх частки у нерухомості, обтяження, сервітути, площу, та короткий опис юридичної історії об’єкту. Всі зміни до земельного реєстру та підстави таких змін (наприклад, договір купівлі-продажу) можливо переглянути в режимі онлайн, а за допомогою спеціального запиту — переглянути записи, які були викресленими з реєстру. Доступ до земельного реєстру відкритий для всіх; yсе, що потрібно знати — це номер земельної ділянки, а також сплатити збір. Пошук за прізвищем та ім’ям особи допускається лише з дозволу суду.

Особи, які не в змозі оплатити витрат на судовий розгляд справи, можуть отримати правову допомогу, яка включає як і звільнення від сплати судового збору, так і безкоштовні послуги призначеного адвоката. Кожного року Міністерство юстиції перераховує кошти на користь асоціації адвокатів для покриття витрат адвоката.

pixabay

pixabay

У 2007 році були представлені судові омбудсперсони, які виконують інформаційну функцію та функцію розгляду скарг. Членами цього органу є досвідчені судді вищого регіонального суду. Кожен учасник судового процесу має право звернутися до цієї служби, якщо у нього виникли питання чи скарги щодо роботи суду. Члени цього органу пояснюють рішення суду, роз’яснюють непорозуміння, розглядають скарги та повідомляють про результати напряму заявника.

 

Знайшли помилку? Будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Про автора

Максим Ворошило

Магістр правознавства (КНУ ім. Тараса Шевченка), LL.M (Universität Wien), юрист адвокатського бюро «Др. Штефан Гульнер», спеціалізація - право нерухомості та корпоративне.

Залиште свій коментар

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: